Disclaimer 2018-08-17T15:31:22+02:00

A Denkstatt Hungary Kft. adatvédelmi politikája

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza, hogyan dolgozza fel a budapesti cégjegyzékben a cg. 01-09-664111 számon bejegyzett, 1037 Budapest, Seregély utca 6. sz. alatti székhelyű denkstatt Hungary Kft. (a továbbiakban, mint mi) az Ön személyes adatait.
  Kiemelt figyelmet fordítunk saját és partnereink adatainak megóvására, és tiszteletben tartjuk az adatok védelmére vonatkozó előírásokat. Ebből az okból kifolyólag különösen fontos számunkra, hogy elmagyarázzuk, hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait. Kötelességünknek tartjuk, hogy a lehető legnagyobb gondossággal kezeljük az Ön adatait és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy megvédjük azokat, annak helytelen felhasználásától. Szigorúan betartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos törvényi rendelkezéseket mind az adatgyűjtés, mind pedig azok feldolgozása során. A jelen adatvédelmi politika a weboldalunk felhasználóira, a hírlevelekre feliratkozottakra és ügyfeleinkre, partnereinkre vonatkozik.
  Kérjük vegye figyelembe, hogy a weboldalunk tartalmazhat linkeket olyan szolgáltatókhoz, akikre ez az adatvédelmi politika nem terjed ki. Nem vállalunk felelősséget azokért a tartalmakért, ahova ezek a linkek vezetnek.
 2. AZ ADATFELDOLGOZÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY NEVE ÉS KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI
  Amennyiben bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan, úgy kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  denkstatt Hungary Kft.
  1037 Budapest,
  Seregély u. 6.
  Tel: +36 1 239 1206
  E-mail:denkstatt@denkstatt.hu
 3. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK
  Személyes adatnak minősül minden olyan információ, mely az Ön jogaihoz kapcsolódik, és amelyek alapján Önt személyesen be lehet azonosítani, függetlenül attól, hogy az ezen információ alapján történik vagy egy másik, rendelkezésünkre álló információval együttesen.
  A weboldalunkon tett látogatása alatt az alábbi információkat gyűjtjük be:
  a) a dátumot és időt, amikor Ön meglátogatta a weboldalunkat;
  b) az Ön IP címét;
  c) az Ön böngészőjének nevét és verziószámát;
  d) a weboldalt (URL), amelyet Ön a weboldalunk meglátogatása előtt látogatott meg, és
  e) bizonyos sütiket (cookie) (ld. 15. pont).
  Egy szerződés megkötésének vagy annak előkészítésének részeként az alábbi információkat is begyűjtjük:
  a) családi és utóneve, e-mail címe és egyéb, Ön által rendelkezésre bocsátott információ;
  Ön nem köteles arra, hogy ténylegesen a rendelkezésünkre bocsássa az általunk kért adatokat. Mindazonáltal, ha nem járul hozzá adatainak megadásához, akkor nem tudja majd a weboldal valamennyi funkcióját használni. A szükséges adatok elmaradása esetén nem áll módunkban megkötni a szerződést, illetve elállhatunk a rendelés teljesítésétől, vagy más esetben nem lesz módunkban egy meglévő szerződést teljesíteni , mely a szerződés felmondásához vezethet.
 1. ADATOK GYŰJTÉSE

4.1. ÜGYFÉL- ÉS SZERZŐDÉSES ADATOK FELDOLGOZÁSA
A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása egy jogviszony létrehozásához, annak tartalmához vagy annak megváltoztatásához szükségesen történik. Ez szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a felelős személy jogos érdekében történik.
4.2. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA A HÍRLEVELÜNKKEL KAPCSOLATOSAN
Ha rendelkezésünkre bocsátja az e-mail és postai címét, megragadjuk a lehetőséget arra, hogy aktuális információkat küldjünk Önnek hírlevelünk formájában. Jogában áll bármikor visszavonni a regisztrációját a hírlevelünkre, ha küld egy e-mailt az alábbi e-mail címre denkstatt@denkstatt.hu vagy egy levelet az alábbi címre: 1037 Budapest, Seregély u. 6.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA
  A 3. pontban említett személyes adatokat az alábbi célok érdekében dolgozzuk fel:
  a) a weboldalunk fenntartása és jobbá tétele érdekében, beleértve az Ön online felhasználói élményének személyre szabását és, hogy biztosítsuk, a bemutatott információ az Önnek leghatékonyabb formában jut el Önhöz;
  b) tevékenységünk végrehajtása érdekében, mely magába foglalja, az Ön által kért információk, termékek és szolgáltatások rendelkezésre bocsátását, illetve a tranzakciókkal kapcsolatos, vagy adminisztratív jellegű frissítéseket;
  c) annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt az általunk kínált termékekről és szolgáltatásokról, melyek hasonlóak azokhoz, amelyeket már megvásárolt, vagy amellyel kapcsolatosan érdeklődött;
  d) annak érdekében, hogy információkat küldjünk Önnek olyan termékek és szolgáltatások vonatkozásában, melyek szerintünk érdekelhetik Önt;
  e) annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmét a szolgáltatásainkat, a weboldalt vagy a használati feltételeket és a jelen adatvédelmi irányelveket érintő változásokra;
  f) a weboldal biztonsága érdekében tett erőfeszítéseink részeként;
  e) annak érdekében, hogy mérjük és megértsük a reklámjaink hatékonyságát, valamint hatékonyabbá tegyük a saját, és harmadik felek általi, jövőbeni marketing tevékenységét;
  h) annak érdekében, hogy adminisztratív munkákat végezzünk el a weboldalunkon és belső folyamatok tekintetében, beleértve a hibakeresést, adatelemzést, kutatást, teszteket és statisztikai, illetve piackutatási célokat is;
  i) annak érdekében, hogy az Önnel való szerződéses jogviszonyt kezelni tudjuk és szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek.
 2. AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGALAPJA
  Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja egyrészt a szerződés teljesítése és az Ön hozzájárulása, másrészről pedig a mi elsődleges igazolt érdekünk, mely a 7. pontban nevezett célok elérése.
 3. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FELEK RÉSZÉRE
  A 5. pontban említett célok érdekében az Ön személyes adatait az alábbi feleknek továbbítjuk:
  a) az általunk alkalmazott IT szolgáltató;
  b) adótanácsadónk/könyvelőnk;
  c) a cégcsoport cégei: denkstatt Bulgaria, denkstatt Hungary, denkstatt Romania és denkstatt Slovakia;
  d) Mailchimp: bizonyos körülmények között megbízunk más cégeket egyes üzleti funkciók elvégzésével, mint pl. e-mailek küldése vagy marketing tevékenység. Előfordulhat, hogy az általunk gyűjtött személyes információkat közöljük ezekkel a cégekkel annak érdekében, hogy lehetővé tegyük ezen szolgáltatások elvégzését. Például az Ön weboldalunkon tanúsított felhasználói magatartásáról információkat adhatunk át külső szolgáltatóknak, akik segítenek a marketing tevékenységeinkben. Hírlevelünket és valamennyi elektronikus DM levelünket a Mailchimp program segítségével küldjük és
  e) partnercégek: harmadik felekkel is együttműködhetünk (pl. Magyar Posta, nyomdai partnercégek) annak érdekében, hogy információkat küldjünk Önnek, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt. Csak akkor adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek, ha hozzájárult ezen információk megkapásához. A Magyar Posta és egyéb nyomdai partnercégek csak azért kapják meg ezen adatokat, hogy analóg DM leveleket küldjenek.
 4. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME
  Mi nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét és megtesszük a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédjük Önt a jogosulatlan vagy illegális feldolgozás ellen, valamint véletlen elvesztés, megsemmisítés vagy károsodás ellen.
 5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
  Az Ön személyes adatainak tárolása és feldolgozása – amennyiben szükséges – az üzleti kapcsolatunk teljes időtartama alatt és azt követően is megfelel a kötelező előírásoknak a tárolás és dokumentáció tekintetében. A tárolás időtartama tekintetében vannak kiegészítő előírások, melyek bizonyos esetekben akár harminc évre is kiterjedhetnek.
  Az Ön személyes adatait azonnal megsemmisítjük, amikor már nem szükséges azok tárolása a részünkről és/vagy nem írja elő a törvény. Amennyiben az Ön személyes adatai papírra vannak nyomtatva, úgy azt megsemmisítjük. Amennyiben a személyes adatait elektronikus formában tároljuk, úgy azokat visszafordíthatatlan technikai módszerekkel töröljük.
 6. AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOSAN
  Az Ön jogai (többek között) az alábbiakat foglalják magukba:
  a) megvizsgálhatja mely személyes adatait tároltuk és másolatokat kaphat ezekről (hozzáférési jog, ingyenesen);
  b) kérheti azon személyes adatainak javítását, kiegészítését vagy törlését, amelyek helytelenek vagy nem a törvényi előírásoknak megfelelően lettek feldolgozva (az adat kijavíttatására való jogosultság (a kiigazítási vagy töröltetési jog valamint az elfelejtés joga);
  c) kérheti tőlünk a személyes adatai feldolgozásának korlátozását (a feldolgozás korlátozásának joga);
  d) bizonyos körülmények között kifogásolhatja a személyes adatai feldolgozását (kifogásolási jog);
  e) kérheti az adatainak más szervezethez való transzferálását;
  f) visszavonhatja az előzetesen a feldolgozáshoz megadott hozzájárulását;
  g) amennyiben úgy véli, hogy az adatainak feldolgozása megsérti az adatvédelmi törvény vagy az EU GDPR irányelvének rendelkezéseit, vagy hogy a jogait az adatvédelmi törvény szerint egyéb módon megsértettük, panaszt tehet a adatvédelmi hatóságnál (https://www.naih.hu) . Ebben az esetben azonban természetesen mi is örömmel segítünk és mindig azon leszünk, hogy az adatfeldolgozást a vonatkozó szabályoknak megfelelően végezzük.
 1. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA MÁS WEBOLDALAKRA VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA VEZETŐ LINKEK TEKINTETÉBEN
  A weboldalunk tartalmazhat linkeket más társaságok weboldalaira.
  Nem tudjuk befolyásolni azt, hogyan dolgozzák fel ezen egyéb vállalatok weboldalai és szolgáltatásai az Ön személyes adatait: mi nem ellenőrizzük ezen egyéb vállalatok weboldalait és szolgáltatásait és nem felelünk ezen weboldalak és szolgáltatások vagy adatvédelmi gyakorlatuk tekintetében. Azt ajánljuk, hogy tájékozódjon ezen weboldalak adatvédelméről és harmadik felek szolgáltatásairól.
 2. A JELEN ADATVÉDELMI POLITIKA MÓDOSÍTÁSAI
  Elkötelezettek vagyunk a magánszféra és az adatvédelem elveinek megőrzése mellett. Ebből kifolyólag rendszeres időközönként felülvizsgáljuk adatvédelmi politikánkat annak érdekében, hogy meggyőződjünk annak hibamentességéről. Adatvédelmi nyilatkozatunk a weboldalunkon jól elkülöníthető helyen található. Arról is gondoskodunk, hogy tartalmazza a megfelelő információkat az Ön jogairól és a feldolgozás folyamatairól. Adatvédelmi nyilatkozatunk a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült, betartja az előírt szabályozásokat. Időről-időre frissíthetjük az adatvédelmi nyilatkozatot annak érdekében, hogy naprakész maradjon, figyelembe véve az új fejlesztéseket, és biztosítsuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést. Amennyiben jelentős módosításokat eszközölnénk jelen adatvédelmi politika vonatkozásában, úgy tájékoztatjuk Önt erről a weboldalunkon, valamint az adatvédelmi nyilatkozat frissített verziójával.
 3. A TÁJÉKOZOTTSÁGHOZ VALÓ JOG
  Az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően Önnek joga van az információhoz az általunk tárolt adatokkal kapcsolatosan. Amennyiben bármilyen kérdése lenne arról, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, a jogai gyakorlásáról vagy a jelen adatvédelmi politikáról, úgy lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
  e-mail útján: denkstatt@denkstatt.hu
  postai úton: denkstatt Hungary Kft., 1037 Budapest, Seregély u. 6.,
 4. SÜTIK (COOKIES)
  Weboldalunkon úgynevezett sütiket (cookies) hazsnálunk.
  A süti egy kisméretű fájl, amely tárolható az Ön számítógépén egy weboldal meglátogatásakor. A sütiket főként azért használják, hogy a felhasználóknak további funkciókat tudjanak biztosítani egy weboldalon. Ezeket lehet pl. arra használni, hogy megkönnyítse az Ön számára a navigálást egy weboldalon vagy, hogy ott tudja folytatni a weboldal megtekintését, ahol abbahagyta és/vagy az Ön preferenciáinak és beállításainak elmentésére, amikor újra használja a weboldalt. A sütik nem férnek hozzá más adatokhoz az Ön számítógépén, nem tudják olvasni vagy módosítani azokat.
  A weboldalunkon a sütik többsége úgynevezett ideiglenes süti (session cookie). Ezek automatikusan törlődnek, ha ismét elhagyja a weboldalunkat. Az állandó sütik ezzel szemben addig maradnak az Ön számítógépén, amíg nem törli azokat manuálisan a böngészőjében. Állandó sütiket használunk annak érdekében, hogy felismerjük Önt, amikor legközelebb meglátogatja a weboldalunkat.
  Amennyiben ellenőrizni kívánja a számítógépén lévő sütiket, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy üzenetet kapjon arról, ha a weboldal sütiket akar elhelyezni. Blokkolhatja és törölheti is a sütiket, ha már el vannak mentve az Ön számítógépén. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan teheti ezt meg, használja a súgó funkciót a böngészőjében.
  Amennyiben a sütikre szükség van az elektronikus kommunikációs folyamatokhoz vagy bizonyos, Ön által használni kívánt funkciók engedélyezéséhez, mi tároljuk azokat. A weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a sütik tárolásához, hogy a szolgáltatásainkat technikai hibáktól mentesen és optimális módon tudjuk nyújtani. Egyéb sütiket (amelyek például böngészési magatartást elemeznek) külön magyarázzuk el a jelen adatvédelmi politika 16. pontjában.
  Kérjük vegye figyelembe, hogy a sütik blokkolása vagy törlése csökkentheti az Ön online felhasználói élményét és akadályozhatja Önt a weboldalunk teljes mértékű használatában.
 5. SZERVER LOG FÁJLOK
  A weboldalak üzemeltetői általában automatikusan gyűjtik és tárolják az úgynevezett szerver log fájlokat, melyeket az Ön böngészője automatikusan elküld a számunkra. Ezek az alábbiak:
  a) a böngésző típusa és verziója;
  b) a használt operációs rendszer;
  c) a referer URL;
  d) a hozzáférést kérő gép host neve; és
  e) a szerver kérelem ideje.
 6. ELEMZŐ ESZKÖZÖK
  Ez a weboldal Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) Google Analytics webes elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett sütiket használ, azaz olyan szövegfájlokat, melyek a fentiek szerint elmentődnek az Ön számítógépén és lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését.
  A süti által létrehozott információt a weboldal Ön általi használatáról (beleértve az Ön IP címét és az Ön által megtekintett weboldalak URL-jeit) elküldik a Google szervereire az Amerikai Egyesült Államokba és ott tárolják. Mi a Google Analytics által gyűjtött adatait nem tároljuk.
  Ez a weboldal kihasználja a Google Analytics által kínált lehetőséget az IP cím anonimmá tételére. Ennek megfelelően az Ön IP címét rövidítik/anonimmá teszik, amint a Google megkapja azt. A mi nevünkben a Google arra használja ezt az információt, hogy kiértékelje, hogyan használja Ön a weboldalt, mindezt annak érdekében, hogy jelentést állítson össze a weboldali aktivitásokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások nyújtása céljából a weboldal és az internet használatáról. Az Ön böngészője által a Google Analytics részére megküldött IP címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
  Az Ön böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását. Mindazonáltal szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkciója használható teljes mértékben. Emellett a Google adatgyűjtését is megakadályozhatja a Google Analytics által, ha letölti és telepíti azt a böngésző plug-int, mely az alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
  Azt is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics ezen a weboldalon az Ön adatait gyűjtse, ha az alábbi linkre kattint. Ez egy opt-out sütit telepít, mely megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de%disable.
  A Google felhasználási feltételeiről és a Google adatvédelmi politikájáról bővebb információkat az alábbi címeken találhat: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, vagy https://www.google.at/intl/at/policies/.

Utoljára frissítve 2018. július